Organisatie-opstellingen

Een organisatie, een levend systeem

In de systeembenadering kunnen de eigenschappen van de delen alleen begrepen worden vanuit de organisatie van het geheel. In overeenstemming daarmee richt systeemdenken zich niet op de basale bouwstenen, maar op de basisprincipes van organiseren. systeemdenken is ‘contextueel’, wat het tegenovergestelde is van analytisch denken. Analyse betekent iets uit elkaar halen om het te begrijpen; systeemdenken betekent iets plaatsen in de context van een groter geheel.

Vertaald uit Fritjof Capra, The Web of Life

Organisatie opstellingen geven inzicht in de onderstroom in de organisatie. Vastgelopen communicatie, processen, werkwijze, succesvol zijn, worden zichtbaar en bespreekbaar gemaakt.

Meer weten over deze baanbrekende methode voor organisatie ontwikkeling?

Benieuwd naar jouw systeem?