Arnold te Raa - Ontwikkelaar van Mens & Organisatie door Coaching, Training en Interim Oplossingen.

Sinds 2007 ben ik als freelancer actief met interim oplossingen, Coaching & Training van directeuren, managers en andere leidinggevenden. Voorafgaand aan mijn zelfstandig ondernemerschap heb ik gewerkt bij het ministerie van BZK, lokale overheden en het bedrijfsleven. Op verschillende niveau's en disciplines heb ik met veel plezier mijn bijdrage geleverd.

Specialisaties

Drijfveren van mensen, teams en de organisatie als geheel.

Coaching van Directeuren en Managers.

Hoger Management / bedrijfsvoering.

Organisatie ontwikkeling en veranderprocessen.

Systemische aanpak van de dynamiek in teams en organisaties.

Systemische dynamiek in gezinnen.

Wat ik doe

  • Interim oplossingen voor directie en hoger management. (Beschikbaarheid in overleg)

  • Coach van directeuren en managers op het terrein van veranderprocessen, professionalisering en leiderschap.

  • Begeleider van management- en directieteams voor teamwerk en organisatie ontwikkeling.

  • Coach van medewerkers in een proces van Goed naar Beter.

  • Individuele sessies op locatie, in de bossen en op de golfbaan.

  • Meerdaagse trainingen ( maatwerk) in binnen- en buitenland.

  • Crisismanagement in organisaties.

  • Specialistisch systemisch begeleider van gezinnen met complexe problemen.

  • Coach Ondernemings Raad, teamwerk, omgang met de bestuurder, effectief werken als OR en DB.

Mensen bewust maken van hun drijfveren en kwaliteiten zodat ze beter gaan functioneren.

Aanvoelen wat er leeft in een organisatie.

Verbinden met compassievolle communicatie.

De relatie die mensen onderling hebben zichtbaar maken en versterken.

Zelforganiserend vermogen mobiliseren zodat alle delen kunnen integreren met het geheel.

Opdrachtgevers

Activiteiten