Aanbod

Specialisaties

Drijfveren van mensen, teams en de organisatie als geheel.

Coaching van Directeuren en Managers.

Hoger Management / bedrijfsvoering.

Organisatie ontwikkeling en veranderprocessen.

Systemische aanpak van de dynamiek in teams en organisaties.

Systemische dynamiek in gezinnen.

Wat ik doe

Interim oplossingen voor directie en hoger management. (Beschikbaarheid in overleg)

Coach van directeuren en managers op het terrein van veranderprocessen, professionalisering en leiderschap

Begeleider van management- en directieteams voor teamwerk en organisatie ontwikkeling.

Coach van medewerkers in een proces van Goed naar Beter.

Individuele sessies op locatie, in de bossen en op de golfbaan.

Meerdaagse trainingen ( maatwerk) in binnen- en buitenland.

Crisismanagement in organisaties

Specialistisch systemisch begeleider van gezinnen met complexe problemen.

Coach Ondernemings Raad, teamwerk, omgang met de bestuurder, effectief werken als OR en DB.

Mensen bewust maken van hun drijfveren en kwaliteiten zodat ze beter gaan functioneren.

Aanvoelen wat er leeft in een organisatie.

Verbinden met compassievolle communicatie.

De relatie die mensen onderling hebben zichtbaar maken en versterken.

Zelforganiserend vermogen mobiliseren zodat alle delen kunnen integreren met het geheel.

Activiteiten

Interim oplossingen met de nadruk op het activeren van Leiderschap zodat mensen hun verantwoordelijkheid nemen en laten zien over welke kwaliteiten ze beschikken.

Coaching van midden- hoger management en directie voor persoonlijke ontwikkeling en het tonen van Leiderschap.

Assessment op basis van Spiral Drives™ / Spiral Dynamics om het Drijfveren DNA™ van mensen in beeld te brengen. Inzicht in “waarom doen mensen zoals ze doen?” Individueel en teamgedrag wordt zichtbaar en krijgt een impuls tot beter functioneren. Het individueel drijfverenDNA is tevens de basis voor zicht op de dynamiek binnen teams en organisaties.

Een eenvoudig en zeer doeltreffend meetinstrument.

Het Cultuur Profiel is een uniek instrument dat zich richt op de onzichtbare collectieve krachten binnen een organisatie.

Het Cultuur Profiel is gebaseerd op twee peilers:  Spiral Dynamics van Clare W. Graves en Organisatie Energie van Heike Bruch en Bernd Vogel, Universiteit St. Gallen. Het instrument is uniek doordat het zich specifiek richt op de ogenschijnlijk onzichtbare krachten van het collectief.

[Maatwerk trainingen voor teams.
Teambuilding.
Verbeteren van de communicatie.
Succesvol samenwerken.

Maatwerktraining voor mannen die aan het werk gaan met hun persoonlijk proces.

Organisatiedynamiek vertalen naar systemische structuren van oorzaak en gevolg. Wat nemen mensen mee in hun functie van hun eigen systeem. Wat helpt daarbij en wat belemmert goed functioneren.

Systemische begeleiding van gezinnen met complexe vraagstukken. Ouder – kind relatie / partner dynamiek / gedrag en onderlinge communicatie binnen het gezin.

Bemiddeling bij en na echtscheiding. Ouder – kind relatie, onderlinge communicatie. Samengesteld gezin en haar dynamiek. Het belang van het kind.

Het trainen coachen van ondernemingsraden op het gebied van samenwerking en omgaan met de bestuurder. Vanuit een coachende positie de OR-leden en het Dagelijks Bestuur vaardigheden leren en ontwikkelen.