Systemisch werken

Systemisch werken in organisaties

Iedere groep mensen gedraagt zich als een levend systeem

Mensen hebben onderling interactie met elkaar. Daardoor ontstaan de dynamieken die er voor zorgen dat mensen doen zoals ze doen.

Als er verandering plaats moet vinden dan raakt dat het gehele systeem. Door organisatie-ontwikkeling te benaderen vanuit het systeem ontstaat er een duurzame verandering.

De meest effectieve manier om een verandering in te zetten is het veranderen van de praktijk. Het daadwerkelijk anders uitvoeren en benaderen van zaken geeft inzicht in de effecten.