Er zijn verschillende methodes die ik gebruik om tot resultaat te komen. Integraal in mijn denken zit het Systemisch Werken en Spiral Dynamics. Andere hulpmiddelen zijn NLP en mijn kennis van bedrijfsvoering als het om het (re)organiseren van bedrijven of non-profit organisaties gaat.